Ship đồ ăn Đêm Đà Nẵng

Menu ở dưới các bạn tham khảo…

Đặt đồ ăn tại đây Menu
menu 1
menu 2.1

Menu

XÔI CHIÊN

55.000đ

cÁNH GÀ CHIÊN MẮM

75.000đ

sỤN GÀ CHIÊN MẮM

95.000đ

cƠM SƯỜN CHIÊN GIÒN

55.000đ

mÌ VỊT QUAY

85.000đ

pHỞ BÒ

55.000đ

Đặt hàng ngay