ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Showing all 10 results

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Nem lụi

90.000

Đã được đặt 999+ lần | ƯU THÍCH

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Bánh xèo

75.000

Đã được đặt 850+ lần | ƯU THÍCH

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Bánh tráng cuốn thịt heo

65.000

Đã được đặt 999+ lần | ƯU THÍCH

40.000

Đã được đặt 200+ lần | ƯU THÍCH

40.000

Đã được đặt 80+ lần

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Mì quảng tôm thịt

35.000

Đã được đặt 130+ lần | ƯU THÍCH

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Mì quảng cá lóc

40.000

Đã được đặt 70+ lần

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Mì quảng gà

40.000

Đã được đặt 80+ lần

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Gỏi cá

110.000

Đã được đặt 200+ lần | ƯU THÍCH

ĐẶC SẢN ĐÀ NẴNG

Gỏi cá ướt

110.000

Đã được đặt 120+ lần