Giải quyết khiếu nại

Khách hàng/người tiêu dùng gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Ship đồ ăn FF

Địa chỉ: 196 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Hotline: 0905.78.78.20

Email: shipdoanff@gmail.com

Gửi thông tin khiếu nại tại đây