Cơm thố vai gà

80.000

Đã được đặt 200+ lần

Đặt đồ ăn tại đây